Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam - VMMAF

TRỤ SỞ: Số 101 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

HOTLINE: (+84) 0983.984.885 (Ms. Ngoc Hoa) - EMAIL: info.vmmaf@gmail.com