Giới thiệu

Giới thiệu

Văn bản pháp quy

Ngày ban hành Tên văn bản Xem trước Tải về
22/01/2020 Quyết định thành lập Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam Bản PDF
15/09/2020 Quyết định về việc cho phép Thành lập liên đoàn võ thuật Việt Nam Bản PDF
15/09/2021 Điều lệ Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam Bản PDF
07/01/2021 Danh sách Ban chấp hành Bản PDF
01/02/2021 Luật thi đấu Võ thuật tổng hợp Việt Nam Bản PDF
10/03/2022 Điều lệ giải LION CHAMPIONSHIP2022 Bản PDF
27/12/2022 Quyết định về việc công nhận Bảng xếp hạng thành tích LION Championship 2022 Bản PDF