Participate

Participate

Athlete

STT Athletes Câu lạc bộ Thao tác
1 Bi Nguyễn Bi Nguyễn Chi tiết
2 Trần Ngọc Lượng Trần Ngọc Lượng Victory MMA, Tán Thủ đội tuyển Bình Dương Chi tiết
3 Bùi Yến Ly Bùi Yến Ly Chi tiết
4 Nguyễn Trần Duy Nhất Nguyễn Trần Duy Nhất Chi tiết
5 Trương Đình Hoàng Trương Đình Hoàng Chi tiết